วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
พ่อเมืองเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในพิธีทำน้ำอภิเษกเป็นวันที่สอง
(อ่านแล้ว 408 ครั้ง)
Share on Google+

 Add friend

คลิกเพิ่มเพื่อนด้วยบันชี LINE@ เพื่อรับข่าวสาร

 
เมื่อเช้าวันอังคารที่ 9 เม.ย.62 ที่พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย ซึ่งในวันนี้เป็นพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมี พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานสงฆ์ และมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้งฝ่ายตุลาการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
พิธีเริ่มขึ้นเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรอารธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล จบแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเชิญใบพลู 7 ใบถวายพระธรรมราชานุวัตร ประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบแด่พระรัตนมุนี พระเถราจารย์ จากนั้น พระรัตนมุนี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นพระเถราจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระคาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย คนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานสงฆ์ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาครแล้วมอบให้ประธานพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวคาถาตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโทตามจำนวนที่กำหนดถึงคอคนโท แล้วปิดฝาคนโทให้สนิท
ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประเคนภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ประธานสงฆ์อนุโมทนา ผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำ สดับรับพร จากนั้น ประธานในพิธีกราบลาพระเจ้าล้านทอง พระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถ และกราบลาพระธรรมราชานุวัตร ประธานสงฆ์

เมื่อเวลา 12.00น. โหรหลวงจากราชสำนักตั้งพิธีบายศรี และเบิกแว่นเวียนเทียนแว่นที่ 1 โหรหลวงส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เวียนแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออกแล้วส่งเวียนไปทางด้านขวา เมื่อผ่านถึงคนสุดท้ายส่งแว่นเทียนให้โหรหลวงทำหน้าที่เบิกแว่นเทียนทั้ง 3 แว่นเทียน เป็นเสร็จสิ้นพิธี แล้วประธานในพิธีเชิญคนโทออกจากพระอุโบสถ ก่อนขึ้นรถประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ออกเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครต่อไป

โดยเมื่อประกอบพิธีตามแบบโบราณธรรมเนียมตามที่สำนักพระราชวังกำหนดแล้ว จังหวัดเชียงรายจะได้อัญเชิญน้ำอภิเษกเข้าสู่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ต่อไปยังวัดสุทัศน์เทพวราราม และวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามลำดับ เพื่อประกอบพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีตามลำดับต่อไป
 
ทั้งนี้ พิธีทำน้ำอภิเษกได้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีเบื้องต้น โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้กำหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลอีกด้วย

Share on Google+