วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
งานไหว้พระธาตุ ที่ปราสาททามจานศรีสะเกษ(คลิป)
(อ่านแล้ว 346 ครั้ง)
Share on Google+

 Add friend

ติดตามข่าวสารทางLINE.
วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น ที่ปราสาททามจาน ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นายเทเวศร์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันไหว้พระธาตุทามจาน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ประจำปี 2562 โดยมีนางคำแดง คำเขื่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ นำข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลสมอเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก งานนี้จัดเพื่อเป็นอนุรักษ์ประเพณีโบราณสถาน และส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพของชุมชนในท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจมาท่องเที่ยว

นายเทเวศร์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ กล่าวว่า ปราสาทบ้านทามจานนี้ เป็นอโรคยาศาลหรือสถานพยาบาลขนาดเล็ก แห่งหนึ่งในจำนวน 102 แห่งทั่วประเทศ ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งราชอาณาจักรขอมโบราณ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานของชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 ปราสาทนี้ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านทามจาน ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 52 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 220 และ 2167 ก่อนถึงตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร

นางคำแดง คำเขื่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ กล่าวว่า ปราสาทบ้านสมอ เป็นปราสาทขอมโบราณขนาดเล็ก ที่เป็นสถานที่ดึงดูดให้ผู้คนแวะเวียนมาชม ปราสาทประธานก่อด้วยศิลาแลงย่อมุม มีมุขยื่นออกไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทางเข้าเพียงด้านเดียว ส่วนผนังอีก 3 ด้าน ทำเป็นประตูหลอก กรอบประตูทำด้วยหินทราย ทับหลังเหนือกรอบประตูด้านทิศใต้ แกะสลักลวดลายไม่เสร็จ เป็นภาพพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิอยู่เหนือหน้ากาลที่กำลังคายท่อนพวงมาลัย โดยใช้มือยึดจับพวงมาลัยซึ่งสลักลายใบไม้ม้วน มีบุคคล 2 คนนั่งพนมมือ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน มีวิหารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อด้วยศิลาแลง มีทางเข้าอยู่ด้านทิศตะวันตก รอบปราสาทประธานและวิหารทั้ง 4 ด้าน ล้อมด้วยกำแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแลง มีโคปุระหรือซุ้มประตูขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันออก นอกกำแพงแก้ว ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทมีสระน้ำขนาดเล็กเป็นบาราย ขอบสระกั้นด้วยศิลาแลง บริเวณโดยรอบร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งเรียนรู้ทางประวัตศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ
ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ / ศรีสะเกษ รายงาน
Share on Google+