วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธีส่งทหาร
(อ่านแล้ว 338 ครั้ง)
Share on Google+

 Add friend

ติดตามข่าวสารทางLINE.
เมื่อเช้าวันอังคารที่ 30 เม.ย.62 ที่บริเวณลานผู้กล้าหน้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นการประกอบพิธีส่งทหารที่เข้ารับราชการทหารมาครบกำหนด และปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2562 จากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 และ มณฑลทหารบกที่ 37 อีกจำนวน 361 นายด้วย
ซึ่งการประกอบพิธีในครั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 37 ได้จัดขึ้นเมื่อทหารกองประจำการได้ปฏิบัติหน้าที่ของชายชาติทหารมาครบตามกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ผลัดที่ 1/60 ,1/61, 2/61 จากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 182 นาย และมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช จำนวน 179 นาย รวมทั้งสิ้น 361 นาย ซึ่งเป็นทหารกองประจำการ ที่ได้รับราชการครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนกลับภูมิลำเนาเดิม ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ในการประกอบพิธี ผู้บังคับการกองทหารเกียรติยศ บอกแสดงความเคารพธงชัยเฉลิมพล และเชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าประจำแถวกองทหารเกียรติยศ จากนั้น วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล เพื่อเป็นการแสดงให้ทหารมีความภาคภูมิใจในการรับใช้ชาติ และเป็นผู้มีเกียรติ รู้สึกถึงความผูกพันในชีวิตราชการทหารรักหมู่คณะ
พร้อมกันนี้เหล่าทหาร ได้กล่าวอำลาชีวิตทหาร พร้อมรับโอวาทจากผู้บังคับบัญชา จากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ประธานในพิธีได้ให้โอวาทแก่เหล่าทหารปลดประจำการว่า "ทหารกองหนุน เป็นกำลังอันสำคัญยิ่งของกองทัพบก ในการปกป้องและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอให้สอดส่องคอยสดับรับฟังข่าวสารต่าง ๆ ที่อาจเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติบ้านเมือง ให้รีบรายงานให้ฝ่ายทหารหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทราบทันที และเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมแล้ว ขอให้บำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ประกอบอาชีพที่สุจริต ประหยัด อดออม และสร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดินสืบไป" โดยในพิธีได้เชิญพระสงฆ์ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทหาร ขณะเดียวกัน มีญาติพี่น้องของทหารที่จะปลดประจำการ มารอรับอย่างอบอุ่นเป็นจำนวนมาก

Share on Google+