วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อำเภอทับสะแก จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุง สวนสาธารณะ ชายหาดแหลมกุ่ม เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(อ่านแล้ว 385 ครั้ง)
Share on Google+

 

อำเภอทับสะแก จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุง สวนสาธารณะ ชายหาดแหลมกุ่ม เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 มิ.ย. 62 ที่ชายหาดแหลมกุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการปรับปรุง สวนสาธารณะชายหาดแหลมกุ่ม เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะในพื้นที่ ชายทะเลหาดแหลมกุ่ม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

โดยมี นายเลียบ อ่อนเอียด ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก นายวิจิตร ตังคณากุล นายกอบต.นาหูกวาง นายเชิดชาย สุธรรมรักษ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก นายสราวุธ ทอดสนิท ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทับสะแก น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน กำนันตำบลทับสะแก นายวิโรจน์ ทองเกิด กำนันตำบลนาหูกวาง พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยการรวมพลังจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการส่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม สีเขียวที่เปรียบเหมือนปอดของชุมชนและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชายหาดแหลมกุ่มหมู่ที่ 7 ตำบลนาหูกวาง ด้วยการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ณัฐธภพ พันสาย รายงาน
Share on Google+