วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อธิบดีปศุสัตว์ มาสระแก้ว เปิดศูนย์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด่านจุดผ่อยปรนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด ชายแดน ป้องกันอหิวาต์ในสุกร(คลิป)
(อ่านแล้ว 301 ครั้ง)
Share on Google+

  เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เดินทางมาที่บริเวณด่านจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เพื่อเป็นประธานในพิธีรับมอบศูนย์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสำหรับยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ จากสมาคมผู้เลี่ยงสุกรแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันภาคการปศุสัตว์ในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ กำลังได้รับผลกระทบจากโรคสัตว์อุบัติไหม้ คือ อหิวาต์แอฟริกาในสุกร จากสถานการณ์ระบาดทั่วโลก ดังนี้ ในประเทศจีน พบการแพร่ระบาด 136 ครั้งใน 28 จังหวัด มองโกเลีย 11 ครั้งใน 6 จังหวัด ประเทศเวียดนาม 140 ครั้งใน 45 จังหวัด และประเทศกัมพูชา 6 ครั้งในจังหวัดรัตนคีรี

โดยล่าสุด ยังพบการแพร่ระบาดในประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศจีนที่พบการแพร่ระบาดอยู่ก่อนหน้านี้ ทำให้สถานการณ์ในประเทศไทย ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงอาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้ ตั้งแต่พบการแพร่ระบาดในประเทศจีน เจ้าหน้าที่พบว่ามีการปนเปื้อนสารพันธุกรรมไวรัสชนิดนี้ถึง 56 ตัวอย่าง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจากยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ส่งออกสุกรและอาหารสุกรไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสถานการณ์ในประเทศไทย ยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคนี้ แต่ยังมีความเสี่ยงสูงจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ หรือยบานพาหนะที่ใช้บรรทุกนำเข้า-นำผ่าน-นำออกประเทศไทย ซึ่งหากพบการแพร่ระบาดของโรค จะสร้างควารมเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยมูลค่านับแสนล้านบาทโดยมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนเตรียมพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นวาระแห่งชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอของบประมาณในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเร่งด่วนในปีงบประมาณ 2562 จำนวนกว่า 53 ล้านบาท และยังมีแผนเตรียมรับมือกับโรคดังกล่าว

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยังกล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ทุกชนิด ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดน 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย นครพนม มุกดาหาร เชียงราย และสระแก้ว โดยแต่ละจังหวัดได้รับงบประมาณ จังหวัดละ 1 ล้าน 5 แสนบาท.
ภาพ/ข่าว ไตรรัตน์ มีวงษ์ รายงาน
Share on Google+