วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563
รองผู้ว่าฯเชียงราย ให้การต้อนรับ Mr. MAENG Kyung – Jae ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้า พร้อมคณะผู้ติดตามด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้า ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดชุงช็องเหนือ สาธารณรัฐเกาหลี
(อ่านแล้ว 183 ครั้ง)
Share on Google+

 

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ Mr. MAENG Kyung – Jae ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้า พร้อมคณะผู้ติดตามด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าอีก 5 คน ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดชุงช็องเหนือ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเช้าวันพุธที่ 26 มิ.ย.62 ที่ห้องรับรองของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ซึ่งคณะดังกล่าว มีกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทย และขอเข้าพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2562 เพื่อหารือด้านการส่งเสริมความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ พร้อมทั้ง ขอรับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการค้าการลงทุน วัฒนธรรม การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การขนส่งทางอากาศ และหารือเกี่ยวกับโครงการ หรือ แผนงานที่เกี่ยวข้องในแผนงานการพัฒนาจังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอข้อมูลดังกล่าวไปสู่ภาคธุรกิจของจังหวัดชุงช็องเหนือ และพื้นที่อื่น ๆ ของสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป อีกทั้งเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้น บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และความเสมอภาคด้านการค้า การเงิน และการลงทุน ตลอดทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อความสัมพันธ์ด้วยมิตรภาพอันดีระหว่างทั้งสองเมืองอย่างมั่นคงและเกิดความยั่งยืนต่อไป

สำหรับ จังหวัดชุงช็องเหนือ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคกลางของประเทศเกาหลีใต้ มีพื้นที่ 7,433 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 1,512,157 คน ผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดที่สำคัญ อาทิ ข้าว ข้าวบาร์เลย์ ถั่ว และมันฝรั่ง และยังมีชื่อเสียงในเรื่องของโสมและยาสูบ นอกจากนี้ จังหวัดนี้ยังมีแร่ธาตุที่สำคัญและมีมูลค่า อาทิ เช่น ทอง เหล็ก ถ่านหิน หินสบู่ฟลูออไรต์ และโมลิบดีนัม ตลอดทั้ง หินอ่อนและหินปูน ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดชุงช็องเหนืออีกด้วย

Share on Google+