วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563
สมาคมเครือข่ายสื่อฯ ภาคอีสาน เปิดเวทีเสวนาวิชาการ "กัญชา ทองคำเขียว"
(อ่านแล้ว 202 ครั้ง)
Share on Google+

 ส.เครือข่ายสื่อฯ ภาคอีสาน เปิดเวทีเสวนาวิชาการ "กัญชา ทองคำเขียว"

 ระดมผู้รู้จริงเรื่องกัญชา ด้านแพทย์แผนไทย นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน และนักกฎหมาย จากทุกภาคส่วน มาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อการรักษาโรค ระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย.นี้ ที่ขอนแก่น
 
 
 พันโท ดร.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่าย นสพ. วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน เปิดเผยว่า สมาคมเครือข่าย นสพ. วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน กำหนดจัดโครงการ“นักสื่อสารสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย.2562 ที่ห้องมงกุฎเพชร  โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย เรื่องใกล้ตัว” โดย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และเรื่อง “กัญชาไทย เป็นไปได้แค่ไหน” โดย ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด /แพทย์แผนไทย /กรรมการควบคุมยาเสพติด /ผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ ปี 2561 และปี 2562
นอกจากนี้ ในวันที่ 28 มิ.ย.62 ยังได้เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “ชี้ชะตา อนาคตกัญชาไทย” โดยวิทยากร ประกอบด้วย นายวชิระ อำพนธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา / อนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ,นายนิวัติ แก้วล้วน อดีตเลขาธิการ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / ทนายความวิทยากร รายการสายด่วนรัฐสภา สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา ,เภสัชกร คมสัน ธีรานุรักษ์ กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย / ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพองค์รวมเวชรักษ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม และนายมานพ วงศ์ไทย (อ.เชน เชิงดอย) วิทยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสิรินธร / ผู้ชี้แนะการใช้สารสกัดกัญชารักษาโรค ดำเนินรายการโดย คุณปภินพิทย์ พัวโสพิศ หน.ฝ่ายรายการ สทท.11 ขอนแก่น
 
 
ส่วนในวันที่ 29 มิ.ย.62 เวทีเสวนาหัวข้อ “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์” โดยวิทยากร ประกอบด้วย นายชวาลุตม์  ทองเจียว ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงาน ปปส.ภาค 4 ,ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,แพทย์แผนไทย กฤตนัน พันธุอุดม กรรมการสภาแพทย์แผนไทย และครูวิทยากรอบรมกัญชา (ก) และ นางสาวอัมพร ยลดาธนะโชค ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ปลูกและสกัดน้ำมันกัญชาและชากัญชา ใช้รักษาโรค ดำเนินรายการโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาเซียน 
 
 
การจัดเสวนาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อการรักษาโรคแล้ว ยังเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนต่างๆ ในการดำเนินการเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริง เนื่องจากพืชกัญชายังเป็นยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทั้งภาครัฐและเอกชน ในการศึกษาหาข้อมูลนำกัญชาไปใช้ในทางการแพทย์อย่างถูกต้อง ผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตราฯ โทร. 08-15455594 งานนี้ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
Share on Google+