วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้ใจบุญหลั่งไหลมอบเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ โอกาสครบรอบ 64 ปี รพ.ประจวบฯ
(อ่านแล้ว 252 ครั้ง)
Share on Google+

 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยนายแพทย์ ศุภชัย ศุภฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดให้มีพิธีรับมอบเงินสนับสนุนซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์จากผู้ใจบุญที่มี ใจศรัทธาร่วมบริจาคสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลประจวบฯใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย เนื่องในโอกาสการจัดงานพิธีครบรอบ 64 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานรับมอบ มีนายธีรพันธ์ นันทกิจ นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบ อัยการจังหวัด ผกก.สภ.เมืองประจวบ ผู้แทนกองบิน 5 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่บุคลากรของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบ ณ บริเวณ ห้องคีรีขันธ์ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ

โดย หจก.สหฮอนด้า บริจาค 500,000 บาท คุณประสาร เพชรฉวี 100,000 บาท คุณฐิฏิมา สุทธาพานิช 50,000 บาท คุณจรัสศรี พูลผล 28000 บาท โรงแรมประจวบแกรนด์ บริษัททรอปิคอลนูทริชั่น จำกัด ร้านประจวบเภสัช ร้านไทยสงวน ร้านริจิ้นฮั้ว รวมจำนวน 121000 บาท ครอบครัวเปลาเล 100000 บาท คุณวินัย-คุณมาลี สทธิสกุลเดช 50000 บาท คุณทิพวัลย์ พิทักษ์สินากร 100000 บาท บริษัทระฟ้าเทคโนโลยี จำกัด 100000 บาท คุณจารุภิญ อัศวดำรงชัย 50,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.สื่อสาร 30,000 บาท คุณสมาน วีรกุล 20,000 บาท บริษัทแซทเทล(ประเทศไทย)จำกัด 50,000 บาท คุณมาลินี วัฒนรุกข์ 10,000 บาท และพระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 100000 บาท

นอกจากนี้ บริษัท สยามเภสัช จำกัด ยังได้มอบเครื่องให้ออกซิเจน ด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (High Flow Oxygen therapy)จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 250000 บาท มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดบีบ ambu bag จำนวน 40 ชุด โดยคุณศราวุฒิ พิทักษ์สินากร มูลค่า 100000 บาท และกลุ่มชมรมคนรักเมืองประจวบมอบเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ ge healthcare ชนิดเคลื่อนย้ายได้ อีกจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 600000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2359000 บาท

ทั้งนี้สืบเนื่องจากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2496 โดยกรมการแพทย์และท่านมหาทองสืบ ศุภมาศ ผู้แทนราษฎรประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในสมัยนั้น ได้ขอซื้อที่ดินเอกชน จำนวน 19 ไร่เศษร่วมกับขอใช้ที่ดินราชพัสดุอีก 1 ไร่เศษ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอน 50 เตียง การก่อสร้างได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2498 และทำการเปิดรับผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2498 จึงได้ถือเอาวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2498 เป็นวันสถาปนาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และเนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูป พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบที่ประกอบคุณงามความดีในวิชาชีพและสังคม พิธีรับบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และรับเงินบริจาค พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ การออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคและบริการสุขภาพให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บริเวณสะพานสราญวิถี ชายทะเลอ่าวประจวบ และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน r2r และวิจัยด้านการแพทย์การสาธารณสุข พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการความรู้และนวัตกรรมสุขภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ชาวประจวบด้วย

ภาพ/ข่าว ณัฐธภพ พันสาย รายงาน
Share on Google+