วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563
พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่1 พร้อม พลตรี มนัส จันดี รอง ผอ.รมน.กทม.รับโล่ขอบคุณจากบริษัทไนกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
(อ่านแล้ว 231 ครั้ง)
Share on Google+

 

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562เวลา1300 บริษัทเวอริเซ็กผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทไนกี้ประเทศ สหรัฐอเมริกาได้นำ Miss. Lynn Fu , Mr. Phan Nhut ผู้แทนบริษัทไนกี่ภาคพื้นเอเซียแปซิฟฟิกและ Mr. Paul Carter, IP Marshal representative

(หัวหน้าหน่วยประสานการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา)
เข้าเยี่ยมคำนับ พร้อมมอบโล่เพื่อขอบคุณ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่1/รอง.ผอ.รมน.ภาค1, พลตรี มนัส จันดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร
จาก การปฎิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลไทย อย่างเข็มแข็งในการรณรงค์กวดขัน ปราบปรามสินค้าปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว ณ กองทัพน้อยที่ 1

 

Share on Google+