วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563
เสียชีพ อย่าเสียสัตย์”ศรีสะเกษจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีบรมราชาภิเษก
(อ่านแล้ว 251 ครั้ง)
Share on Google+

เมื่อวันที่  1  ก.ค.62   เวลา  09.00  น. ที่บริเวณสนามวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายทรงพล  ใจกริ่ม  รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือ  จ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี  2562  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  พร้อมแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในปีบรมราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้า  เจ้าอยู่หัว  ซึ่งมีลูกเสือ  เนตรนารี  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  จำนวนประมาณ  1,000  คน  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  

   ว่าที่ร้อยตรี  ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  กล่าวรายงานว่า  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  6  แห่งราชวงศ์จักรี  ได้ทรงไปศึกษา  ณ  ประเทศอังกฤษ  ทรงศึกษาเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ  เมื่อเสด็จกลับประเทศสยาม  ได้นำเอากิจการลูกเสือมาก่อตั้ง  และฝึกข้าราชการ  ซึ่งเป็นโรงเรียนมหาดเล็กหลวง  หรือโรงเรียนวชิราวุธในปัจจุบัน  กองลูกเสือกองแรก  เรียกว่า  “กองลูกเสือกรุงเทพที่  1”  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  ก.ค.2454  จึงได้สถาปนาลูกเสือไทยขึ้น  โดยพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายก  ในสมัยพระองค์  ได้ทรงวางรากฐานลูกเสือไทยไว้เป็นอย่างดี  กิจการลูกเสือจึงได้ขยายตัวไปตามจังหวัดและอำเภอต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร  และพระองค์ทรงพระราชทานคติพจน์ให้แก่ลูกเสือว่า  “เสียชีพ  อย่าเสียสัตย์”  ซึ่งยังเป็นคติพจน์ของลูกเสือแห่งชาติ  มาจนถึงทุกวันนี้
 
 
สำหรับกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือ  จ.ศรีสะเกษ  ในรอบปีที่ผ่านมา  ได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือสำรอง  จำนวน  13  กอง  กองลูกเสือสามัญ  จำนวน  52  กอง  กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  จำนวน  67  กอง  กองลูกเสือวิสามัญ  จำนวน  16  กอง  การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  จำนวน  333  นาย  และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ  ที่ค่ายลูกเสือ  จ.ศรีสะเกษ  (ห้วยคล้า)  จำนวน  360  ราย การฝึกลูกเสือจะเป็นการเพิ่มวินัยที่ดีให้กับผู้ที่ฝึกทุกคน
 
 
ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ / ศรีสะเกษ
Share on Google+