พฤ วันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดสุทธาวาส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562
(อ่านแล้ว 433 ครั้ง)
Share on Google+

 พัทยา-เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ที่โรงเรียนวัดสุทธาวาส อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้จัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562 เพื่อเป็นการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

 
โดยมีนางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส เป็นประธานเปิดงาน นำผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมพิธี กล่าวทบทวนคำปฏิญาณและร่วมสวนสนามอย่างพร้อมเพรียงกว่า 1,800คน โดยสวนสนามกันที่บริเวณสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองหนองปรือ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562 เพื่อเป็นการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และการสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังและก่อให้เกิดเป็นผู้มีระเบียบวินัย กล้าหาญ เสียสละ อดทน มีความกตัญญูกตเวที เน้นหนักไปในเรื่องความรัก ความสามัคคี เพื่อปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ต่อมากิจการเสือป่าได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง.

ภาพ/ข่าว โยธิน พรมแตง-คัมภีร์อาบสุวรรณ์ -วิรัตน์ ขำแตร-ทนงค์ ปรีเปรม รายงาน
Share on Google+