พฤ วันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มและทุนการศึกษา จาก ผู้บริหาร บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือ
(อ่านแล้ว 427 ครั้ง)
Share on Google+

 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม และทุนการศึกษา จาก คุณ วุฒิพล ท้วมภูมิงาม ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด โดยมี พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3  พร้อมด้วย พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมรับมอบฯ ณ บริเวณห้องโถงหน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

 
 
  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน นำโดย คุณ วุฒิพล ท้วมภูมิงาม ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน  พร้อมคณะได้สนับสนุนถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม ให้กับกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 3,200  ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ 17 จังหวัดเหนือของกองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบ และมอบทุนการศึกษา จำนวน 300,000.-บาท ให้กับบุตรข้าราชการทหารของกองทัพภาคที่ 3 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ พร้อมนี้ยังได้ให้ความสำคัญของการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการทหารกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 3ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน มาโดยตลอดเป็นอย่างดี
Share on Google+