วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
บางสะพานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10 ปลูกพันธุ์ไม้ 67 ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 670,000 ตัว ทั้งเก็บขยะชายหาดทะเล
(อ่านแล้ว 501 ครั้ง)
Share on Google+

 เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 26 ก.ค.62 นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยนางวนิดา จิระกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ร่วมกันจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รักในหลวง รักษ์บางสะพาน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ในหลวง​ รัชกาลที่​ 10​ เพื่อเฉลิมพระชนพรรษา 67 พรรษา

โดยร่วมกับชาวบางสะพาน จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกพันธุ์ไม้ จำนวน 67 ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 670,000 ตัว และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านดอนสำราญ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร พร้อมคัดแยกขยะโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ณ ชายหาดบ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 1 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์.

ภาพ/ข่าว ณัฐธภพ​ พันสาย รายงาน
Share on Google+