พฤ วันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
อำเภอวังสมบูรณ์ ร่วมกับทต.วังสมบูรณ์ สระแก้ว จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่ จนท.และ อป.พร.ในพื้นที่ 3 ตำบล
(อ่านแล้ว 647 ครั้ง)
Share on Google+

 เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ที่ 30 ก.ค.62 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว นายพจน์ เอมบัณฑิต ปลัดอาวุโสอำเภอวังสมบูรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีนายพิเชษฐ์ เลี้ยวบุ้นกิ้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ นายเทียบ จาระนัย,นายประดิษฐ์ วงศ์ษา รองนายกฯ พร้อมจนท.เทศบาลฯและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3 ตำบลเข้าร่วมโครงการ 50 คน ในช่วงเช้าได้มีการอบรมเสริมทักษะความชำนาญ โดยมีวิทยากรจาก ปภ.สระแก้วและจนท.หน่วยดับเพลิงจากเทศบาลอรัญฯมาเป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน บุคลากร เสริมสร้างความรู้ต่างๆให้กับผู้เข้าฝึกอบรม เพื่อให้จนท.เกิดความตระหนักและมีความพร้อมในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ และได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ในช่วงบ่าย ได้มีการซักซ้อมเหตุการณ์สะเหมือนจริงในการเกิดอัคคีภัย โดยจำลองการเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊สชนกับรถเก๋ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 รายและติดในรถ1 ราย จนเกิดไฟลุกท่วม โดยมีรถดับเพลิงจาก3 ตำบลและรถโฟม เข้ามาดำเนินการด้วย

 
นายพิเชษฐ์ เลี้ยวบุ้นกิ้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลวังสมบูรณ์ กล่าวว่า อัคคีภัยเป็นสาธารณะภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในแต่ละครั้งจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง ในบ้านเรือน อาคารร้านค้าที่ใช้กระแสไฟฟ้า จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ เช่นนี้ เราจึงได้จัดโครงการเพื่อฝึกอบรม จนท.เทศบาล และ อป.พร.เพื่อเพิ่มทักษะในการป้องกันตัวเองไม่ให้ได้รับอันตรายขณะการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการฝึกซ้อมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และลดการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการทดสอบอุปกรณ์และยานพาหนะด้วย....

ภาพ/ข่าว .ไตรรัตน์ มีวงษ์ รายงาน
Share on Google+