วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ดีเดย์ฤกษ์ดีผู้ว่าเมืองโคราชเปิด สมาคมนักข่าว - บริษัท เค เซเว่นบิสิเนสกรุ๊ป จำกัด
(อ่านแล้ว 570 ครั้ง)
Share on Google+

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ได้มีพิธีเปิดอาคารสำนักงานสมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมา และ บรัท เค เซเว่น บิซิเนสกรุ๊ป จำกัด โดยมี นายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมา และกรรมการผู้จัดการบริษัท เค เซเว่น บิซิเนสกรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ มนุญพงศ์พันธ์ ประธานก่อตั้งสมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการ และได้กราบนมัสการ รศ.ดร.ครูสังฆรักษ์สุรเดช อินทวัณโณ (ครูบากฤษณะ) พร้อมด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโดยได้ฤกษ์ดีที่เวลา 10.59 นาที

โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้าโดย พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากที่มาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ อาทิ พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาและนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย, นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้เทนราษฎรเขต2 นคราชสีมา, ผศ.ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ ประธานบริหารบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ จำกัด, คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา, คุณชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา, คุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้า เทอร์มินอล21 โคราช (มอบหมายให้ทีมบริหารมาแทน) , คุณอัฐพล สัมพันธวงศ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, นายฐานพัฒน์ ชาติปฏิมาพงษ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา,คุณชาญชัย บัวสรวง นายกสโมสรกีฬาจักรยานนครราชสีมา  
 
 
ตามด้วย นายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลหัวทะเล, ดร.รัตนะ วรบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนเขต 3, นายอภิชาติ ติยวัฒน์ ประธานกรรมการสงเคราห์เด็กเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา, นายบุญธรรม รอบคอบ ผู้อำนวยการสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา, คุณนราทร ธานินทร์พิทักษ์ นายกสมาคมอสังหาสริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย คุรพิมพ์อร สุริ อดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา, คมกริน พรหมโยธี ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี่โคราช, และที่ไม่ได้กล่าวอีกจำนวนมากต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ เจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
 
Share on Google+