วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
แม่ทัพภาคที่ 4 บินสำรวจพื้นที่ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง สั่งจัดยุทโธปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนจนกว่าสถานการณ์จะยุติ
(อ่านแล้ว 494 ครั้ง)
Share on Google+

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.62 พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสภาพพื้นที่ไฟไหม้ ป่าพรุควนเคร็ง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ที่ลุกไหม้รุนแรงและขยายไปยังพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ชะอวด อ.เชียรใหญ่อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ร่อนพิบูบลย์ และ อ.หัวไทร ของ จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จนถึง ณ ขณะนี้ ยังคงลุกลามขยายวงกว้าง เนื่องจากมีไฟอยู่ใต้ดินที่เป็นพรุแห้ง เมื่อมีลมกรรโชกแรง ทำให้ปะทุขึ้นมาได้ตลอดเวลา โดยขณะนี้พื้นที่ไฟไหม้ได้ขยายวงเข้าไปยังเขตพื้นที่บ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ เจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ ระดมกำลังร่วมวางแผนควบคุมสถานการณ์ โดยได้มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติ พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

Share on Google+