วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรม! เก็บ กู้ เครื่องมือล่าสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ากันชน ตามแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าเขาภูหลวง โคราช
(อ่านแล้ว 563 ครั้ง)
Share on Google+

                การล่าสัตว์ป่าโดยการใช้เครื่องมือดักสัตว์ป่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรงอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพของสัตว์ป่า เนื่องจากกับดักสัตว์เป็นเครื่องมือที่ประกอบได้ง่าย ใช้อุปกรณ์ที่หาได้โดยทั่วไป และสามารถอำพรางการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ได้ไม่ยาก ขณะที่สัตว์ป่าเมื่อติดกับดักจะดิ้นด้วยความตกใจ ทุกข์ทรมาน ลักษณะของบ่วงที่ผูกนั้นเมื่อสัตว์ยิ่งดิ้นหรือยิ่งขยับ บ่วงจะยิ่งรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆ สัตว์บางตัวที่ติดบ่วงจะถูกรัดจนบาดลึกถึงกระดูกเกิดเป็นแผลเน่าเป็นสาเหตุให้ล้มตายได้ในที่สุด

                 ดังนั้น ภารกิจค้นหา เก็บกู้ กับดักสัตว์ เช่น แร้ว ปืนผูก ตะปู หรืออุปกรณ์อื่นที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าในพื้นที่รับผิดชอบ แล้วนำออกจากพื้นที่ ทำให้พื้นที่นั้น เป็น “พื้นที่ปลอดกับดักสัตว์ป่า”และประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์ป่า จึงเป็นภารกิจที่สำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง
 
Share on Google+