วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โคราช เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าเขาภูหลวง ส่งมอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์การกีฬา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
(อ่านแล้ว 906 ครั้ง)
Share on Google+

Pada 11 Januari 2020, Tuan Chaiporn Thubthimthong, Kepala Area Tanpa Perburuan, Hutan Khao Phu Luang, bersama dengan staf dan OrSor, Atau Sor. Dari sudut ekstraksi Nong Phai. Titik ekstraksi Khok Teng Perjalanan untuk bergabung dengan Hari Nasional kegiatan Dan mengirimkan peralatan bermain dan berbagai peralatan olahraga di Sekolah Ban Lam Nang Kaew Kecamatan Lam Nang Kaew Distrik Pak Thong Chai Provinsi Nakhon Ratchasima

 
Kamnan Tom Camat Pimpin tim kepala desa Tokoh masyarakat dan penduduk desa berpartisipasi dalam kegiatan bersama untuk menciptakan kebahagiaan bagi anak-anak dan masyarakat umum.
Warna pekerjaan yang sangat disukai anak-anak. Harus ada di sini. Raja Dinosaurus

Share on Google+