พฤ วันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
กองทุนแม่ของแผ่นดินเขตดอนเมือง มอบหน้ากากอนามัยสนับสนุนโรงเรียนในเขตดอนเมือง ในโครงการแม่ช่วยลูก ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
(อ่านแล้ว 40 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE Official Account สยามนิวส์ รีพอร์ท
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชน สภากรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ร่วมกับนายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง เนื่องจากกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตดอนเมือง มีความประสงค์จะบริจาค หน้ากากอนามัยสำหรับเด็กนักเรียนให้โรงเรียนในเขตดอนเมือง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนเมือง โรงเรียนประชาอุทิศ ณโรงเรียนบํารุงรวิวรรณวิทยา โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดโครงการแม่ช่วยลูกขึ้น เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าอยู่หัวและเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม โดยนายยงยุทธ สงวนอารมณ์ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตดอนเมือง เป็นผู้มอบให้ โดยมีนางรจนา บุญราช รองผู้อำนวยการ ผู้แทนโรงเรียนวัดดอนเมือง นายวีระชาติ บุญเสริมสุข รองผู้อำนวยการ ผู้แทนโรงเรียนประชาอุทิศและนางวรางคนา แสงมณี รองผู้อำนวยการ ผู้แทนโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เป็นผู้รับมอบ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตดอนเมืองต่อไป

Share on Google+