พฤ วันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี 2563
(อ่านแล้ว 131 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE Official Account สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
                 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  ณ หอประชุมอำเภอเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี/ 2563 
 
 
                 นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด อำเภอ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่าย เข้าร่วมงาน  กิจกรรมประกอบด้วยการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยง การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การถ่ายพยาธิ การผ่าตัดทำหมัน    มอบถุงเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร 10 คน ออกบูทนิทรรศการการดำเนินงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย การปลูกหญ้าเลี้ยงโค-กระบือ และการให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
               นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563   
 
 
คนกรช  พวงศรีเคน สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
 
Share on Google+