อา วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563
“คนเสื้อแดงภาคอีสาน” รวมพลังใส่เสื้อเหลืองร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สำนึกต่อพ่อหลวง ร.9 ที่อยู่บนฟ้า เมินร่วมม๊อบจาบจ้วง 14 ตุลานี้
(อ่านแล้ว 120 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ หน้าที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นางนิตยา นาโล อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน ในฐานะรองประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย นายเอกภักดิ์ คลังกลาง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงจังหวัดขอนแก่น นายองอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทย ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และตัวแทน 20 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมประชุมตัวแทนแต่ละจังหวัดในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมรำลึก "13 ตุลาคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" รัชกาลที่ 9 พร้อมพากันสวมใส่เสื้อสีเหลือง 
 
 
เพื่อประกาศให้โลกรู้ และทุกคนทราบว่า กาลเวลาไม่เคยทำให้ทุกหยาดพระเสโทของพ่อที่หลั่ง ทุกย่างพระบาทที่พ่อย่ำทั่วแดนทุรกันดาร เหือดหายไปจากใจสำนึก-รำลึก-ภักดี ของลูกๆ ที่มีต่อพ่อบนฟ้าเลย ประเทศชาติร่มเย็นเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีที่อยู่ ที่ทำมาหากิน มีลมหายใจอิสรเสรี ถึงทุกวันนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ด้วยพระบารมีพ่อบนฟ้าโดยแท้ ด้วยจิตกตัญญู-รู้คุณนี้ข้าพระพุทธเจ้า กราบเบื้องพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนั้นตลอดไป
 
 
นางนิตยา นาโล อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน ในฐานะรองประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า ในวันนี้ทางตนได้ประสานงานกับอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนคนเสื้อแดงภาคอีสาน และประชาชนที่มีความจงรักภักดี ได้เดินทางมาร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ บริเวณหน้าพระบรมรูปทรงม้าพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ พวกเราชาวไทยอยากจะฝากไปถึงกลุ่มคนที่จาบจ้วงและต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น 
 
 
ตนอยากจะบอกว่า “ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ไทย คงไม่มีแผ่นดินให้ คนรุ่นใหม่ได้มีที่ยืนในวันนี้คงเป็นทาสของต่างชาติ หรือไม่ก็จะไม่มีชาติให้ได้ภาคภูมิใจเหมือนเช่นทุกวันนี้ เพราะการที่พวกเรา “ยุบและสลายหมู่บ้านเสื้อแดง” ทั้งภาคอีสาน และ ทั้งประเทศเข้ามาพัฒนาเป็นเครือข่าย “รวมไทยสร้างชาติ เรารักประเทศไทย” ก็ต้องการที่จะทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เพราะที่ผ่านมาพวกเราเป็นคนเสื้อแดง และเปิด “หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” อยู่แล้ว
 
 
นางนิตยา กล่าวอีกว่า พวกเราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พวกเราอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน จึงเดินทางมาประกาศเจตนารมณ์เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกด้วยการใส่เสื้อเหลืองทุกคน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมรำลึก "13 ตุลา คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" รัชกาลที่ 9 
และต้องการให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริหารประเทศ สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยต่อไป และพวกเราขอยืนยันว่ากลุ่ม “อดีตหมู่บ้านเสื้อแดง” และ “สมาชิกคนเสื้อแดงภาคอีสาน” จะขอปกป้องสถาบันและจะไม่เข้าร่วมชุมนุม ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 แต่อย่างใด
 
Share on Google+