อา วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563
สองฐานชายแดน ลาดตระเวนต่อเนื่อง ทหารพราน36 จัดชุดสกัดกั้นโควิด ย้ำ! นายจ้างที่รับต่างด้าวผิดกฎหมาย โทษหนักจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน
(อ่านแล้ว 92 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
           พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สั่งการให้ กองร้อยทหารพรานที่ 3604 จัดกำลัง 2 ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนด้วยการเดินเท้า ตามช่องทางธรรมชาติ ท่าข้าม ในภูมิประเทศและตามริมน้ำสาละวิน ตลอดจนจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ถือเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งป้องปรามการลักลอบค้าอาวุธสงคราม ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ใน 2 พื้นที่ คือ ฐานปฏิบัติการท่าตาฝั่ง ทำการลาดตระเวนพื้นที่บ้านท่าตาฝั่ง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง และ ฐานปฏิบัติการออเลาะ ทำการลาดตระเวนพื้นที่บ้านออเลาะ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการปฏิบัติ ไม่พบผู้กระทำผิดหรือสิ่งผิดกฎหมาย
 
 
            ในห้วงที่ผ่านมาปรากฏข่าวสารการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน และบางส่วนได้หลบหนีออกมาจากศูนย์พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ ซึ่งเป็นที่น่ากังวลว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าว ไม่ได้ผ่านการคัดกรอง ซึ่งจะเสี่ยงต่อการเป็นพาหะของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับทางด้านกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการให้เพิ่มความเข้มงวดในพื้นที่ชายแดนและกำชับ ขอให้งดรับแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย โดยผู้ที่นำแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ให้ที่พักอาศัยคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หากพบผู้ต้องสงสัยแปลกหน้า ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
Share on Google+