วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำมวลชนจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดพระแก้ว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีของสมเด็จย่า
(อ่านแล้ว 212 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานราชการ ข้าราชการ และประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเช้าวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่วัดพระแก้ว ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 
 
     ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา กล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดี  เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ก่อนจะแยกย้ายกันทำความสะอาดศาสนสถานตามจุดที่ได้รับมอบหมายด้วยความสำเร็จเรียบร้อย
 
 
     สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นพระราชมารดาที่ยิ่งใหญ่ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย เช่น การจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ที่เดินทางไปรักษาประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตั้งมูลนิธิขาเทียม ทรงบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนกว่า 185 แห่ง โครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงาน ส่งเสริมการปลูกป่าด้วยพระองค์เอง และทรงนำเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้า และไม้ดอกเมืองหนาวมาปลูกในโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ชาวไทยภูเขา อีกทั้ง ทรงจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่บ้านผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายอีกด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสงฆ์นิกรชาวเชียงรายเป็นล้นพ้น
 
 
     ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด” และปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา
 
Share on Google+