วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
การแข่งขันฟันดาบ รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
(อ่านแล้ว 180 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท  
 
 
 สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ฯ ได้เริ่มจัดการแข่งขันฟันดาบ รายการชิงชนะเลิศแห่ง    ประเทศไทย ประจำปี 2563 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานจัดแสดงสินค้า ชั้น 2         ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต โดยจัดแข่งขันทั้งหมด 6 ประเภทดาบ ได้แก่ ฟอยล์บุคคลชาย, ฟอยล์บุคคลหญิง,      เอเป้บุคคลชาย, เอเป้บุคคลหญิง, เซเบอร์บุคคลชาย และ เซเบอร์บุคคลหญิง โดยจัดแข่งเป็นดิวิชั่น เพื่อเป็นการกระจายนักกีฬา และลดความแออัด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการจัดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตลอดมา 
 
 
 สำหรับห้วงวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2563 เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของทั้ง 6 ประเภทดาบ โดยกำหนดการแข่งขัน, มอบเหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตร และของที่ระลึก มีรายละเอียด ดังนี้ 
 วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563 
- เซเบอร์บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ เวลา 16.40 น. 
- เอเป้บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ เวลา 17.00 น. 
- ฟอลย์บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ เวลา 17.20 น. 
วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2563  
- เอเป้บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ เวลา 16.20 น. 
- ฟอลย์บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ เวลา 16.40 น. 
- เซเบอร์บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ เวลา 17.00 น. 
 
 
ทั้งนี้ พลเรือเอก สมเดช ทองเปี่ยม นายกสมาคมกีฬาฟันดาบ ฯ ได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตร และของที่ระลึก ให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2 อีกทั้ง ผู้บริหารสมาคมกีฬาฟันดาบ ฯ อาทิ พลเอก ชาญชัย ยศสุนทร เลขาธิการสมาคม ฯ,                     พลอากาศโท เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด ประธานการแข่งขัน ฯ และ อุปนายก ฯ ของสมาคมฯ เข้าร่วมแสดง     ความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลอีกด้วย 
Share on Google+