วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564
ยังไม่พบ หญิงสาวสูญหายในอำเภอแม่ลาน้อย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สนธิ เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการค้นหา ระดมค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยอย่างเร่งด่วน
(อ่านแล้ว 179 ครั้ง)
Share on Google+

 .

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
จากกรณีได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านห้วยหมากหนุน ว่ามีหญิงในหมู่บ้านที่มีอาการทางจิตเวช ได้สูญหายออกไปจากบ้าน โดยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ร่วมกันค้นหาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้สั่งการให้ ร้อยตรี เดชา ศิริฐา ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่3605 จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ ศูนย์กองอำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้สูญหาย ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประกอบกำลังด้วย ชุดบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ลาน้อย  เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 และราษฎรในหมู่บ้าน 
 
 
แบ่งกำลังออกเป็น 2 ชุด ทำการค้นหา นางศิริพร เชาว์ปัญญา อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหมากหนุน ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อยฯ (ได้สูญหายออกจากบ้าน) โดยมีราษฎรในหมู่บ้านเป็นผู้นำทาง 
 
ชุดที่ 1 ออกค้นหาตามถนน ในสวนและไร่นา ส่วนชุดที่ 2 ออกค้นหาตามลำห้วย บ้านห้วยรินขึ้นไปตามลำห้วย โดยเริ่มการค้นหาตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงเวลา 13.00 น. ได้จัดกำลังออกค้นหาเพิ่มอีก 1 ชุด  โดยเริ่มจากต้นบ้านห้วยหมากหนุน  มาทางทิศใต้ของหมู่บ้าน โดยกระจายกำลังค้นหาตามไร่สวน, ไร่นา และกระท่อม ตลอดจนแนวป่าที่อยู่โดยรอบหมู่บ้าน 
 
.
จนกระทั่งถึงเวลา 16.00 น. ยังไม่พบผู้สูญหายแต่อย่างใด โดยแผนการปฏิบัติในห้วงต่อไป จะขอรับการสนับสนุนชุดสุนัขค้นหาของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มาร่วมในการค้นหาต่อไป
 
และ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ยังคงจัดชุดบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ ส่วนราชการ , หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ ออกให้การช่วยเหลือในปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายต่อไป และจะติดตามสถานการณ์รายงานผลการค้นหาผู้สูญหายให้ทราบต่อเนื่อง
Share on Google+