วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564
นครพนม - พล.ร.3 โดย ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ออกเดินท้าวมอบเสื้อกันหนาวให้ผู้ป่วยติดเตียงแทนความห่วงใยจากกองทัพบก
(อ่านแล้ว 184 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ จ. นครพนม ผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานว่าจากการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว 2563 แล้วโดยอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบโดยทั่วไป พันโท ศรณณัฐ  นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3  กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง จึงสั่งการให้กำลังพลของหน่วยออกเดินเท้ามอบเสื้อกันหนาวให้กับผู้ป่วยติดเตียงอัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่สามาถช่วยเหลือตนเองได้ แทนความห่วงใยจากกองทัพบก ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีผู้นำชุมชนร่วมกันให้กำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ให้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนสร้างความเชื่อมั่นรักและความศรัทธาให้กับประชาชนว่าทหารพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส และทหารทุกคนเกิดมาต้องเสียสละเพื่อประเทศเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชนโดยประชาชนได้ยกมือไหว้ขอบคุณทหารหน่วย ร.3 พัน 3  จากหัวใจ เป็นความรู้สึกขอบคุณกองทัพบกที่ออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่านทางหน่วย ร.3 พัน.3 โดยหน่วยพึงกระทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประชาชนเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  “ เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ” 
 
 
ภาพ : 303 PR TEAM
ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)
Share on Google+