วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564
ตราด- หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ นปท.ทร./นปท.2 ทำลายทุ่นระเบิดเชิงสัญลักษณ์ ในวันทุ่นระเบิดสากล (คลิป)
(อ่านแล้ว 228 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท     
 
                                                          
วันนี้ (4 เม.ย.64) น.อ.จักรพงษ์ อาษานอก ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ นปท.ทร./นปท.๒ เป็นประธานในการทำลายทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (UXO) ที่เก็บกู้ได้จากการปฏิบัติงานปรับลดพื้นที่อันตรายในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนจังหวัดตราด เนื่องในวันที่ ๔ เมษายน ของทุกปี เป็น "วันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล" โดยมี น.อ.ชลิต เย็นฉ่ำ รองผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ นปท.ทร./นปท.๒ ให้การต้อนรับและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ บริเวณสนามทำลายทุ่นระเบิดชั่วคราว หน้าที่ทำการชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน ตำบลไม้รูด              อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
           
                                                                                   
ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ นปท.ทร./นปท.๒ กล่าวว่า "วันทุ่นระเบิดสากล" "กำเนิดอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล"โดยมีผู้แทนประเทศต่าง ๆ รวม 122 ประเทศ ได้เห็นพ้องกันรับรอง “อนุสัญญาห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล” หรือเรียกโดยย่อว่า “อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2540 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการยับยั้งและยุติ ความสูญเสียจากการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล อนุสัญญานี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “อนุสัญญาออตตาวา” และในวันนี้ได้เดินทางมาเป็นประธานในการทำลายทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (UXO) ที่เก็บกู้ได้จากการปฏิบัติงานปรับลดพื้นที่อันตรายในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนจังหวัดตราด เนื่องในวันที่ ๔ เมษายน ของทุกปี เป็น "วันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล"โดยมีผู้แทนจากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดตราดและภาคประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานในการทำลายทุ่นระเบิดเชิงสัญลักษณ์ ณ ที่ทำการชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ นปท.ทร./นปท.๒ ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย,อันตราย อย่างเต็มกำลังความสามารถ
 
 
ภาพ / ข่าว ไพโรจน์ อนุ จันทบุรี
Share on Google+