วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เชียงใหม่ มอบพันธุ์ปลาและไก่พันธุ์เหลือฮ่องไคร้ให้ชาวบ้านนำไปขยายพันธุ์
(อ่านแล้ว 565 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบพันธุ์ปลานิลดำ และไก่พันธุ์เหลืองฮ่องไคร้ ให้กับผู้ใหญ่บ้านทุ่งละคร ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง เพื่อนำไปขยายพันธุ์ ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน และนำแจกจ่ายให้กับราษฎรนำไปเพาะเลี้ยงสร้างรายได้ในชุมชน 
 
 
ที่ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายไชยฤทธิ์  ศิริชัย  หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมด้วย พลตรี สุเมธ  ขจรประศาสน์ ได้มอบพันธุ์ ปลานิลดำ จำนวน 1,500 ตัว และ ไก่พันธุ์เหลืองฮ่องไคร้  ให้กับนายวัชสรวี  สิริวัชเวชกรกุล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านทุ่งละคร  ต.กึ๊ดช้าง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  เพื่อนำพันธุ์ปลานิลดำ และไก่พันธุ์เหลืองฮ่องไคร้ ทั้งหมดไปเพาะเลี้ยงที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน เพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์ และมอบแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านทุ่งละครเพื่อนำไปเพาะเลี้ยงอันจะเป็นการลดค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านต่อไป 
 
 
สำหรับไก่พันธุ์เหลืองฮ่องไคร้ เป็นสัตว์ปีกที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์มาจากไก่สีทองอมพาย โดยงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นิยมเลี้ยงกันมากในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะมีขนสีเหลืองทอง ผิวหนังมีสีเหลือง ปากและแข้งสีเหลือง มีหงอนหิน หรือ หงอนถั่ว น้ำหนักประมาณ 1.4–1.8 กิโลกรัม  สามารถปรับตัวได้ดีกับทุกสภาพการเลี้ยง ทนต่อสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ โดยเฉลี่ยไข่ต่อตัวปีละ ประมาณ 150–170 ฟอง  เนื้อของไก่ เมื่อนำมาประกอบอาหาร มีรสชาติหวาน กลิ่นหอม เนื้อนุ่ม เป็นที่นิยมนำมารับประทาน 
 
Share on Google+