วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564
นายชิษณุชา นวลปาน ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.นนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์,เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร,อสม.ในพื้นที่
(อ่านแล้ว 798 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชิษณุชา นวลปาน ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.นนทบุรี นำทีมพร้อมด้วยนางวรรณี มหานีรานนท์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์,เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร,อสม. พร้อมนำผลผลิตของเกษตรกร ในพื้นที่ อาทิ กล้วย,มะพร้าว,มะม่วง,มะนาว,มะม่วงหาวมะนาวโห่,ลูกหม่อน แลอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค อาทิ หน้ากากอนามัยแบบผ้า หน้าการอนามัยรุ่น N95 และ ชุด PPE  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงหิน เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Share on Google+