วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สถาบันความพอเพียง เปิดศูนย์ขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดพุทธชินวงศ์วนาราม จ.ปทุมธานี
(อ่านแล้ว 698 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมด้วยพลโท ธิติชัย ปรียชา ผู้อำนวยการ สถาบันความพอเพียง/ประธานยุทธศาสตร์มูลนิธิครอบครัวพอเพียง เป็นประธานในพิธี “เปิดศูนย์ขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัดพุทธชินวงศ์วนาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”  ท่ามกลางพื้นที่ขนาด 15 ไร่ ที่ได้รับอนุเคราะห์จากท่านพระมหาจำรูญ จารุวณฺโน เจ้าอาวาสวัดพุทธชินวงศ์วนาราม ในการสร้างสวนเกษตรแบบผสมผสาน ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
 
 โอกาสนี้ พันเอก (พิเศษ) กิตติบดี อินทสุรัช หัวหน้าฝ่ายมวลชนศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาค
ประชาสังคม ในนามของสถาบันความพอเพียง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเปิดศูนย์ขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้..
 
 
1. เพื่อเป็นสถานที่ผลิตผลงานด้านเกษตร โดยอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการเข้ามามีส่วนรวมโดยภาคประชาสังคม
2. เป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานการดำเนินงาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไป สามารถนำแนวทางไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนการรวมตัวกันของชุมชน แลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านวิถีชุมชน และสังคมแบ่งปัน โดยมีปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ให้ความรู้องค์รวม
4. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจุดแลนด์มาร์ก จังหวัดปทุมธานี ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในแนวภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ถ่ายทอดให้กับผู้มาเยี่ยมชม เมื่อศูนย์ขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเสร็จสมบูรณ์
 
 
โดยในช่วงท้ายของพิธีการ พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง และพลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการสถาบันความพอเพียง/ประธานยุทธศาสตร์มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ และต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นไม้มงคล ถือเป็นปฐมบทการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาคประชาชนในพื้นที่  ที่จะร่วมกันสานต่อ และขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลลัพธ์เป็นความสุข ความมั่นคงต่อไป
 
 
 
อนึ่ง พิธีสักขีพยานการเปิด ศูนย์ขับเคลื่อนตามปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน
พระมหาจำรูญ จารุวณฺโน เจ้าอาวาสวัดพุทธชินวงศ์วนาราม, คุณแม่บุนนาค แจ่มนุช (เจ้าของที่ดิน), 
พ.อ.วินัย อภัยกุญชร รอง กอ.รมน. จังหวัดปทุมธานี, นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง, 
เกษตรอำเภอคลองหลวง,  ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ จังหวัดปทุมธานี,  คุณอริยสิริ พิพัฒน์นรา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิครอบครัวพอเพียงคุณมงคล ศิลาสลุง ประธานไทยอาสาป้องกันชาติ จ.ปทุมธานี, คุณวิชาญ แก้วแสงใส 
รองประธานไทยอาสาป้องกันชาติ จ.ปทุมธานี, ปราชญ์สุพจน์ อยู่สมสุข พร้อมมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน  โดยมี บริษัท พรอมท์แพลน จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานครั้งนี้
 
Share on Google+