ข่าวจิตอาสา
วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563
เปิดฝึกต้นกล้านักกอล์ฟ ณ.ศูนย์พัฒนากีฬาทหารราบ
(อ่านแล้ว 321 ครั้ง)
Share on Google+

โครงการ ต้นกล้านักกอล์ฟ (เยาวชนห่างไกลต้านภัยยาเสพติด)เพื่อการพัฒนายังยั่งยืน เมื่อวันที่23ตุลาคม2561

เวลา8.00นณ.ศูนย์พัฒนากีฬาทหารราบที่8 จ.ขอนแก่นนำโดยโปรนฤทธิ์ ชวลิตศิริเศรษฐ์ ผู้ดูแลโครงการได้จัดกิจกรรม ต้นกล้านักกอล์ฟ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้กฎกติการมารยาท การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ไม่ติดเป็นสังคมก้มหน้า

ฝึกการเป็นจิตอาสาพัฒนาในระหว่างการใช้สนามตลอดจนการมีน้ำใจให้แก่กัน งานนี้ได้นายอุเทน อินอ้าย จากโครงการ "ก้าวตามรอยพ่อ เราทำความดีด้วยหัวใจ "
 
ช่วยสนับสนุนกิจกรรมพร้อมได้ให้ความรู้เรื่องภัยของยาเสพติดให้กับเยาวชนและยังมอบแผ่นเพลงทรงพระเจริญและพระองค์ยังอยู่ให้กับโปรนฤทธิ์(โปรจิตอาสา)

เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างเยาวชนที่ดีมีคุณให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป ฃึ่งงานนี้ขาดไม่ได้ผู้ใหญ่ใจดีตลอดจนผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม

และขอขอบพระคุณนายสนาม พ.ท.สัญญา โยธานันต์ที่มอบโอกาสดีๆอย่างนี้ให้กับเด็กๆและเยาวชน/ก็ฝากความหวังไว้กับท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านน่ะครับช่วยกันสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ตลอดไปเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ

 

Share on Google+