ข่าวจิตอาสา
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ทำความดีด้วยหัวใจ มอบจักรยาน แผ่นเพลง ทรงพระเจริญและพระองค์ยังอยู่ แก่ชาวเขาเผ่าอาข่า
(อ่านแล้ว 491 ครั้ง)
Share on Google+

 

เดินด้วยหัวใจ อุเทน อินอ้ายประชาชนจิตอาสา นำจักรยานมอบให้น้องๆชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านดอยงาม จ.เชียงราย งานนี้ส่งมอบแผ่นเพลงทรงพระเจริญและบทเพลงพระองค์ยังอยู่ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโครงการก้าวตามรอยพ่อ เราทำความดีด้วยหัวใจ และยังอบรมน้องๆชาวเขาให้เน้นการออกกำลังกายเพื่อห่างไกลยาเสพติด .

 

Share on Google+