ถือช้อนร่อนชิม
อา วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562