อา วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
จ.จันทบุรี ออกมาตรการความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลไม้เมืองจันท์เพื่อการส่งออก ผลไม้เมืองจันท์ปลอดภัย (คลิป)
(อ่านแล้ว 117 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
นายสุธี ทองแย้ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดจันทบุรีได้ลงนามในประกาศจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่  22  มกราคม 2564  เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับเกษตรกรชาวสวน ผู้ประกอบการ สถานประกอบการโรงคัดแยกบรรจุผลไม้ (ล้ง ) และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร  เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  ซึ่งจันทบุรี อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด  และขณะนี้ เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อน ที่จะออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2564              
 
 
           โดยให้เกษตรกรชาวสวน  ผู้ประกอบการ สถานประกอบการโรงคัดแยกบรรจุผลไม้(ล้ง)  และผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร (ผลไม้ )  ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  ถือปฏิบัติดังนี้ 
          ชาวสวน  ให้มีการควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะในสวน โดยจัดแอลกอฮอล์ บริเวณจุดคัดกรองเข้าออกของสวน  ทำความสะอาดสวนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  ตรวจวุดอุณหภูมิร่างกายก่อนทำงาน หากเกิน 37.5 องศาเซลเซียส  ให้หยุดปฏิบัติงานทันทีและไปพบแพทย์  ให้เว้นระยะห่าง ล้างมือ บันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกวัน  และขอให้ผู้ปฏิบัติงานใช้แอปพลิเคชั่น หมอชนะทุกคน  
 
 
        ส่วนผู้ประกอบการสถานประกอบการโรงคัดแยกบรรจุผลไม้ (ล้ง ) ให้ปฏิบัติเหมือนกับชาวสวน  โดยเพิ่มเติมเรื่อง  การจัดให้มีคำแนะนำการเฝ้าระวังโควิด-19 กำกับดูแลความสะอาดของล้งอย่างสม่ำเสมอ  โดยเฉพาะในจุดเสี่ยง เช่น  อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน  เช่น  ตะกร้า และเข่งผลไม้  และเพิ่มระบบระบายอากาศ  / จัดทำแผ่นใสกั้นในจุดที่ต้องสื่อสารพูดคุยกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอก และพิจารณาการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าเรียบร้อยแล้ว ก่อนขนส่งสินค้า และให้ตรวจใบรับรองการผ่านการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์  ที่ออกโดยสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุดแห่งประเทศไทยด้วยทุกครั้ง
 
 
         ด้านผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร (ผลไม้ )  กำหนดให้พนักงานขับรถและผู้ปฏิบัติงาน  รักษาสุขอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะอย่างเคร่งครัด  ส่วนยานพาหนะ ให้ดูแลทำความสะอาดยานพาหนะทุกครั้ง  /ส่วนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก  ให้เข้ารับการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่จัดไว้  ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  โดยสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุดแห่งประเทศไทย จะออกใบรับรองให้กับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านการดำเนินการแล้ว
         โดยมาตรการทั้งหมด  มีผลตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2564 เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 
 
ภาพ/ข่าว ไพโรจน์ อนุ  จันทบุรี  รายงาน
Share on Google+