อา วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ช้างหลวง โชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบสิ่งของสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 กับองค์กรและหน่วยงานในสังกัด
(อ่านแล้ว 259 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 
ช้างหลวง นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบสิ่งของสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิชโคโรน่า 19 ให้กับหน่วยงานต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า2019

ตามที่สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโควิชเป็นโรคอันตรายตามประกาศของกระทรวงสาสุขเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นกลุ่มก้อนและส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยประกอบกับพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในหลายจังหวัดข้างเคียง

 
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแพร่และพื้นที่จังหวัดแพร่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อเทศบาลเมืองแพร่จึงมีมติเห็นชอบการจัดงบประมาณของเทศบาลเมืองแพร่โดยจ่าย จากเงินสำรองจ่าย(งานงบกลาง) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประกอบด้วยเครื่องวัสดุเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้งจำนวน 20 เครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือจำนวน 3 เครื่อง  Alcohal gel ชนิดเติมจำนวน 21 ถุงน้ำยาฆ่าเชื้อ Delta จำนวน 35 ถุงขวดหัวปั๊มจำนวน 10 ชิ้นสบู่เหลวขวดหัวปั๊มจำนวน 20 ชิ้น สบู่เหลวชนิดเติมจำนวน 20 ถุง Alcohal gel 70 เปอร์เซ็นต์ 450 ML จำนวน 10 ถุงน้ำยาไฮเตอร์จำนวน 5 ถุงและหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 100 ชิ้น หน่วยมอบให้กับกองงานต่างๆของเทศบาลเมืองแพร่และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่จำนวน 5 โรง
 
 
ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดแพร่ รายงาน
Share on Google+