อา วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สภากรุงเทพมหานคร เห็นชอบ ให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
(อ่านแล้ว 161 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
สภากรุงเทพมหานคร เห็นชอบ ให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมาใช้บริการโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันมีปริมาณประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก อีกทั้งลดปัญหาความหนาแน่นของรถในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 
วันนี้ 27 มกราคม 2564 มีการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดย นายคำรณ  โกมลศุภกิจ เป็นประธาน สืบเนื่องจาก สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ได้ยื่นญัตติ ขอให้กรุงเทพมหานคร สร้างถนนเพิ่มเติมหลังศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และประชาชนที่มาติดต่อศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยโรงพยาบาลกำลังก่อสร้างในศูนย์ราชการซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีวิทยาลัยแพทย์ วิทยาล้ยพยาบาล ปัจจุบันมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากและเป็นโรงพยาบาลหลักของพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ ได้แก่ เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตสายไหม และปริมณฑลทางด้านจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี ก็มาใช้บริการโรงพยาบาลดังกล่าวด้วย 
 
 
          พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้เสนอโครงการเพื่อให้สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบเพราะถนนดังกล่าวจะต้องผ่านไปถึงถนนประชาชื่นอยู่ในเขตของจังหวัดนนทบุรี สร้างถนน 2 สาย คือถนนถนนหมายเลข 10 และถนนหมายเลข 11 เริ่มต้นจากหลังศูนย์ราชการเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปการประปานครหลวงและข้ามไปจังหวัดนนทบุรี ถนนประชาชื่นระยะทาง 1800 เมตร ทำให้ประชาชนในส่วนงามวงศ์วาน ชินเขต ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น รวมทั้งประชาชนในเขตจังหวัดนนทบรีด้วยก็จะมาใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นี้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ถนนแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการซึ่งมีความหนาแน่นอยู่แล้ว สภากรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการสร้างถนนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อไปกรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการตามขั้นตอนการก่อสร้างต่อไป 
 
 
อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานคร ได้สร้างถนนอีกเส้นหนึ่งเสร็จแล้วและได้เปิดให้บริการแล้ว คือถนนหมายเลข 8 ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่าง หน้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เพื่อไปออกถนนเลียบทางรถไฟและถนนวิภาวี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทางกลุ่มกรุงเทพด้านเหนือ ดอนเมือง บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว และอื่นๆ เป็นต้น 
 
 
   นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการการขั้นตอนการก่อสร้าง ถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก เชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะและถนนสรงประภาเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นถนนเครือข่าย แก้ปัญหาความหนาแน่นถนนแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการและถนนดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในเขตนนทบุรีและปทุมธานี เขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ ได้ใช้เส้นทางนี้เป็นทางลัดเพื่อมาศูนย์ราชการและใช้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 
 
             ถนนทั้งหมดที่กล่าวมา จึงเป็นถนนเครือข่ายเพื่อลดปัญหาความหนาแน่นของรถ ถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ดรวมถึงถนนไปมีนบุรี เมื่อถนนเครือข่ายทั้งหมดเสร็จแล้ว จะเกิดประโยชน์กับประชาชนโดยส่วนรวม
Share on Google+