อา วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ลาดตระเวน 24 ชั่วโมง พร้อมขอความร่วมมือประชาชน แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
(อ่านแล้ว 128 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
 พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 สั่งการให้ กองร้อยหน่วยขึ้นตรงฯ จัดกำลังพล ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามช่องทางธรรมชาติ เขตติดต่อไทย-เมียนมา ในทุกพื้นที่ตามแนวชายแดน ทั้งเวลากลางวัน และเวลากลางคืน เพื่อลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ เฝ้าตรวจตามเส้นทางธรรมชาติ เป็นการเข้มงวดแนวชายแดน เนื่องจากสถานการณ์การเมืองในเมียนมา และเพื่อป้องกัน/สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งสกัดกั้นการลักลอบค้าอาวุธสงคราม ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ โดยผลการปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. พบว่าเหตุการณ์ทั่วไปเป็นปกติ ซึ่ง การดำเนินการดังกล่าว เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ซึ่งเป็นป้องกันชายแดนไทย/เมียนมา ด้านตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หากทราบเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมาย สามารถแจ้งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 โทร 053 - 613190 ได้ตลอด 24 ชม. โดยข้อมูลของท่านจะเก็บเป็นความลับ
 
Share on Google+