อา วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ลงพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เดินเท้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการ งดเผา ลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19
(อ่านแล้ว 571 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
พลตรี นพดล  รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมด้วย พันเอก นพดล วัชรจิตรบวร รองเสธนาธิการมณฑลมทหารบกที่ 39 ร่วมหารือกับ นายอำเภอบางกระทุ่ม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และเดินเท้ารณรงค์ขอความร่วมมือให้ประชาชนหยุดการเผาขยะ, อ้อย เพื่อลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน และ ประชาสัมพันธ์กระชับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ด้วย
 
 
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 39 ได้แนะนำให้ ประชาชน ชาวอำเภอบางกระทุ่ม ยึดมาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย” ซึ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้เดินเท้าถึงหน้าบ้านหน้าร้านให้ความรู้ การปฏิบัติตนเอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างถูกวิธีแก่ประชาชน โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่แออัด อาทิ ตลาด ชุมชน โรงแรม หรือห้างสรรพสินค้า ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย และหยุดการปฏิบัติตนด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing รวมถึงขอความร่วมมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล ลดจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้  เพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อม เจลล้างมือ และสื่อความรู้ให้แก่ประชาชน ด้วย
 
 
นอกจากนี้ มณฑลทหารบกที่ 39 ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยขอความร่วมมือกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน งดการเผาพื้นที่การเกษตร , การเผาวัชพืช , การเผาริมทาง และการเผาขยะมูลฝอยในชุมชน ห้ามเผาในทุกพื้นที่  เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลกมีอากาศที่สดใส ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในทุกพื้นที่ ซึ่งต้องสร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้กับประชาชนทราบถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน เยาวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า อากาศ และลดมลพิษทางอากาศเพื่อบ้านของเรา
 
Share on Google+