วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดประชุมหารือร่วมกับสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ (FONSA) ร่วมมือกัน มุ่งมั่นพัฒนากีฬา เพื่อประเทศไทย
(อ่านแล้ว 180 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
    เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และพลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตยประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ได้ร่วมหารือเพื่อเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2565
 
 
    ในโอกาสนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้แต่ละสมาคมฯ สามารถเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นวางแผนการพัฒนานักกีฬาร่วมกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมได้สรุปประเด็นสำคัญได้แก่ การร่วมกันปรับปรุงพัฒนาโครงการสปอร์ตฮีโร่ สนับสนุนให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาแต่ละสมาคม ผลักดันการควบคุมสารต้องห้ามให้เป็นวาระแห่งชาติ สนับสนุนให้จัดตั้งสมาคมกีฬานานาชาติในประเทศไทยอย่างถูกต้อง วางแผนการดูแล ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ในยุควิถีชีวิตใหม่ ผลักดันให้บุคลากรด้านกีฬาของไทยให้มีตำแหน่งในระดับนานาชาติ พิจารณา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติให้เป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่สำหรับประเทศไทยอย่างแท้จริง 
 
 
   ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้การสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับ ยุวชน เยาวชน และประชาชน สนับสนุนให้มีระบบอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ลด  ความขัดแย้ง และแก้ปัญหาให้กับการกีฬา โดยให้สมาคมกีฬาทุกสมาคมเร่งปรับแผนการดำเนินงานและประสานกับการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างเร่งด่วน
 
Share on Google+