วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
แม่นปืนรณยุทธ ตบเท้าครองถ้วยพระราชทาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหิน
(อ่านแล้ว 184 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ร่วมกับบริษัท ไทยอาร์ม จัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ (IPSC) ชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ สนามยิงปืน สมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
พล.ท.เอกชัย หาญพูนวิทยา เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  พร้อมด้วย นายชาญชัย กรรณสูต ประธานบริษัทไทยอาร์  ร่วมเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักกีฬายิงปืน เป็นการแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยพระราชทาน ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง
 
นายชาญชัย กรรณสูต ประธานบริษัทไทยอาร์ม กล่าวว่า การแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ (IPSC) ชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหิน ซึ่งในรายการนี้มีนักกีฬายิงปืนรณยุทธ เข้าร่วมทำการแข่งขัน 300 กว่าคน 
 
สำหรับรายชื่อนักกีฬายิงปืน ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน มีดังนี้
 
Open Division
 
Class U พีระนัฐ ตันไพเราะ
Class D กอบชัย สุระพานนท์ชัย
Classs C ญัฐนันท์ วิชิตนันท์
Class B มินตรา ปราโมทย์
Class A แดงดี หงดาลัด
Class M เฉลิมชัย พงษ์ไพร
Class GM ชนากิตต์ กุลนันท์ศิริ
 
Standard Division
Class U อติศักดิ์ หะสะเล็ม
Class D ณธวัฒน์ นกไธสง
Class C ธีรพันธ์ ดีดม
Class B กรทอง รุ่งวิทยานันท์
Class A ชัญญานุช เพิกแย้ม
Class M อนุชา กลั่นเพ็ง
Class GM วิศิษฐ์ ศรียาภัย
 
Production Division
Class U เอกราช พัฒนะสานต์
Class D เตชาวัฒน์ ทองคำ
Class C นันทชัย ทโนประจัยสิทธิ์
Class B ฐาปนพงศ์ เกียรติชัยพัฒนะ
Class A ธีรเดช เจนวรากุล
Class M ศิริโชค ตรีรัตนพันธ์
Class GM กฤษฎา วีระนนท์
 
Revolver Division
Class U สุรพัฒน์ จันทรเสนา
Class D อาทิตย์ ฤทธิ์นรงค์
Class C เกศินีย์ ยงสวัสดิ์
Class B ธนากิตตฺ จำปาทอง
Class A ศิวะ ขันติ
Class M กรชัย พงษ์อุดมกร
Class GM ศิริโรจน์ พลอยสุทธิ
 
Classic Diviion
Class U วริช พนิชนก
Class D ญัฐเวทย์ สังฆาวุฒิ
Class C พิสิทธิ์ มะแก้ว
Class B สมภพ ประยูรหงษ์
Class A หัสณัฐวิจิตรปฏิมา
 
Production Optics
Class U ธนัฐ อิทธิสุพรรัฐ
Class D ณัฐฐิทัต เลิศจำรัสพงษ์
Class C รัตนิน พีระพันธ์เดชา
Class B พีระพงศ์ สนธินิวัติ
Class A ปริพัทธ์ ชูสังข์
 
PCC 
Overall เฉลิมพล ชมฤทธิ์
 
Share on Google+