อา วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และคณะ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดแพร่
(อ่านแล้ว 85 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
เมื่อเวลา 11.00 นวันที่ 8 เมษายน 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดแพร่ ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมโครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโนภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เวลา 14.45 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ การฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ และโครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในโอกาสที่คณะ ฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 
 
ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่ รายงาน
Share on Google+