วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เลือกพัทยาเป็นโมเดลนำร่องจัดงาน สวว. Connext สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์วิถี New Normal หวังขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ก่อนจัดต่ออีก 19 จังหวัดทั่วประเทศ (คลิป)
(อ่านแล้ว 200 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
พัทยา-เลือกพัทยาเป็นโมเดลนำร่องจัดงาน สวว. Connext สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ เสน่ห์สยาม วิถี New Normal หวังขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ก่อนจัดต่ออีก 19 จังหวัดทั่วประเทศ 
 
 
เมื่อวันที่ 16 เม.ย.64 ที่ลานอเนกประสงค์ริมหาดพัทยากลาง จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน สวว. Connext สีสันถิ่นไทน หอการค้าแฟร์ เสน่ห์สยาม วิถี New Normal กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 เม.ย.64 
 
 
โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง นายธีวินทร์ ชัญญวัฒนกุล ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดชลบุรี นายวชิระ แก้วกอ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาคย่อม (สสว.) นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานหอการค้าไทย นางสาวสุวิมล ตวงวุฒิกุล ประธาน YEC ชลบุรี 
 
 
ตลอดจนคณะกรรมการหอการด้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ตัวแทนภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
 
 
กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันจัดขึ้นโดย หอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดชลบุรี จัดงาน สสว. Connext สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ เสน่ห์สยาม วิถี New Normal ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ผลักคันให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงขยายทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอยและรับรู้ถึงสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งถือเป็นการกระคุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดชลบุรี ให้กลับมาสู่ภาวะที่ดีขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาคของโควิด-19 อีกด้วย
 
 
ในงานมีผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้ผ่านการคัดสรรนำสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายกว่า 100 คูหา ซึ่งเป็นสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้และเครื่องประดับ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป และสินค้าประเภทสมุนไพร รวมถึงสินค้าศักยภาพอื่นๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจสินค้านวัตกรรม กลุ่มธุรกิจโรงแรม-อพาร์ทมันท์ และอีกมากมาย 
 
 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมภายในงานที่ป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ และงานอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการตลาด เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่สร้างรายได้ เพิ่มพันธมิตรทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจส่งเสริมสักขภาพ สร้างเสริมขีดความสามารถ และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งถือได้ว่าเป็นการนำร่องจัดขึ้นในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ก่อนต่อยอดจัดอีก 19 จังหวัดทั่วประเทศต่อไป
 
 
เก่ง ณ สงขลา รายงาน
Share on Google+